2022. gada oktobris

Citi projekti, Paziņojumi

Realizēts projekts!

SIA “Gulbenes Enegro Serviss” kopā ar Gulbenes novada pašvaldību sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta pasākuma specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 13.1.3. “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” ceturtā projekta iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācija ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās” realizējamā projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai […]

Paziņojumi

Paziņojums!

2022.gada 25.oktobrī klientu pieņemšana nenotiks! Klientu pieņemšana notiks 2022.gada 26.oktobrī no plkst.8:00 līdz 12:15. Jautājumu gadījumā zvanīt – 68627722 vai 27333162 Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! SIA “Gulbenes Energo Serviss ” administrācija

Paziņojumi

Ūdens padeves pārtraukums!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka sakarā ar remontdarbiem 2022.gada 19.oktobrī no plkst.9.00 tiks atslēgta ūdens padeve Skolas ielā 5 k-1, 5 k-2, 5 k-3, 5 k-4, 5 k-5, 5 k-6, 5 k-7, 5 k-8, 5 k-9, Skolas ielā 15, 17, 19, Lazdu ielā 6, 8, 12 un Blaumaņa ielā 19, 27, Gulbenē. Līdz ko

Jaunumi

Noteikta gaisa temperatūra dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka Ministru kabineta 2010.gada 27.septembra noteikumu Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu” 25. punktu nosaka, ka no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājs nodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus, lai apkures sezonas laikā ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā gaisa temperatūra nepārsniedz 19 °C, ja dzīvojamās

Paziņojumi

SIA “BIOENINVEST” informē!

SIA “BIOENINVEST” apkures sezonu uzsāka ar tarifu – 55,7054 EUR/MWh (bez PVN).2022.gada 12.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome ir pieņēmusi lēmumu (pielikumā) Nr.199 (prot.43, 6.p.), ar kuru apstiprināts jaunais tarifs 97,93 EUR/MWh (bez PVN).Jaunais siltumenerģijas tarifs ir spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” https://www.vestnesis.lv/op/2022/200.9 – 2022.gada 15.oktobrī un ir spēkā līdz 2023.gada 30.aprīlim. Rēķinos par

Jaunumi

Izstrādāts pārvaldīšanas maksas aprēķins 2023.gadam!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” ir izstrādājis pārvaldīšanas maksas aprēķinu 2023.gadam dzīvojamajām mājām un no 2022.gada 17.oktobra var iepazīties GES birojā Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, iepriekš piesakoties pa tālruni – 25664483 vai 68627722. Šis aprēķins

Jaunumi

Atbalsts par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājumu!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, kakārtība, kādā tiek piešķirts atbalsts iedzīvotājiem (mājsaimniecībām) par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājumu, ir noteikta Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” XIII1 nodaļā un Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.panta otrajā un otrajā prim daļā. Adrese Apstiprinātais tarifs EUR bez PVN Kompensācija virs 150,00

Scroll to Top