2022. gada jūlijs

Paziņojumi

SIA “Gulbenes Energo Serviss” konstatēs sadzīves kanalizācijas tīklos novadītos lietus notekūdeņus.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka sākot ar 11.jūliju Gulbenes pilsētas un novada teritorijā tiks apsekoti sadzīves kanalizācijas tīkli ar mērķi konstatēt sadzīves kanalizācijas tīklos novadītos lietus notekūdeņus. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 79.punktu, ja pakalpojuma lietotājs centrālajā kanalizācijas sistēmā novada lietus notekūdeņus no […]

Paziņojumi

Galgauskā uzstāda jaunas atdzelžošanas iekārtas!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” turpina rūpēties par piegādātā ūdens kvalitāti, tādēļ Galgauskā “Centra ūdenstornī” tika iegādātas un uzstādītas jaunas atdzelžošanas iekārtas. SIA “Gulbenes Energo Serviss” norāda, ka ūdens kvalitāte šajā ciemā pēc iekārtu uzstādīšanas ir uzlabojusies. SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija e-pasts: info@gulbenesnami.lv Tālrunis: 68627722

Scroll to Top