2022. gada maijs

Paziņojumi

SIA \”Pilsētvides serviss\” informē par bioloģiski noārdāmu atkritumu (BNA) dalītu vākšana!

Pilsētvides serviss 25.05.2022. Sākot ar 2021.gada 1. janvāri SIA Pilsētvides Serviss saviem klientiem Gulbenes novadā sāka piedāvāt bioloģiski noārdāmu atkritumu (BNA) dalītu vākšanu. Līdz šim brīdim intereses par šo atkritumu nodošanu nebija. Šogad pavasarī jautājums ir aktualizējies. Ir vērojama iedzīvotāju ieinteresētība bioloģiski noārdāmu atkritumu dalītai vākšanai. Uzņēmums aicina veidot kompostu savu privātmāju pagalmos, kas samazina […]

Paziņojumi

SIA \”Pilsētvides serviss\” informē par bioloģiski noārdāmu atkritumu (BNA) dalītu vākšana!

Pilsētvides serviss 25.05.2022. Sākot ar 2021.gada 1. janvāri SIA Pilsētvides Serviss saviem klientiem Gulbenes novadā sāka piedāvāt bioloģiski noārdāmu atkritumu (BNA) dalītu vākšanu. Līdz šim brīdim intereses par šo atkritumu nodošanu nebija. Šogad pavasarī jautājums ir aktualizējies. Ir vērojama iedzīvotāju ieinteresētība bioloģiski noārdāmu atkritumu dalītai vākšanai. Uzņēmums aicina veidot kompostu savu privātmāju pagalmos, kas samazina

Paziņojumi

Aptauja par dzeramā ūdens lietošanas paradumiem!

SIA \”Gulbenes nami\” aicina piedalīties īsā aptaujā par dzeramā ūdens lietošanas paradumiem, kvalitāti un citiem ar dzeramo ūdeni saistītiem jautājumiem. Aptauja pieejama šeit. Aizpildīšana 1-2 min. Vairāk info https://www.vi.gov.lv/lv/jaunums/paud-savu-viedokli-par-dzeramo-udeni SIA “Gulbenes nami” administrācijae-pasts: info@gulbenesnami.lvTālrunis: 68627722

Paziņojumi

SIA \”Gulbenes nami\” atjauno akas vāku!

2022.gada 3.maijā SIA \”Gulbene snami\” saņēmarūpju pilnu e-pastu no kāda klienta Litenes pagastā, ar lūgumu salabot kanalizācijas akas vāku, kas ir satrūdējis un nav drošs. Sabiedrība devās apsekot norādīto vietu, konstatēja, ka akas vāks ir katastrofālā stāvoklī un veica to nomaiņu.   SIA \”Gulbenes nami\” pateicas iedzīvotāju vērībai un atsaucībai! SIA “Gulbenes nami” administrācijae-pasts: info@gulbenesnami.lvTālrunis:

Paziņojumi

SIA \”Gulbenes nami\” atjauno akas vāku!

2022.gada 3.maijā SIA \”Gulbene snami\” saņēmarūpju pilnu e-pastu no kāda klienta Litenes pagastā, ar lūgumu salabot kanalizācijas akas vāku, kas ir satrūdējis un nav drošs. Sabiedrība devās apsekot norādīto vietu, konstatēja, ka akas vāks ir katastrofālā stāvoklī un veica to nomaiņu.   SIA \”Gulbenes nami\” pateicas iedzīvotāju vērībai un atsaucībai! SIA “Gulbenes nami” administrācijae-pasts: info@gulbenesnami.lvTālrunis:

Paziņojumi

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana “Stāķi 11”, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā (projekta numurs DME 0000811) Projekta īstenošanas laiks: 2021.gada 16.jūnijs – 2022.gada 21.marts Projekta mērķis:  Energoefektivitātes pasākumu īstenošana dzīvojamā mājā saskaņā ar projektu. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami” Projekta sadarbības iestāde: “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS Projekta kopējās izmaksas: 173

Scroll to Top