Par siltumenerģijas parādiem!

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka, pamatojoties Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumu Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 36.punktu, pakalpojuma saņēmējam ir pienākums veikt ikmēneša maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem.

Sabiedrība aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības ne vēlāk kā līdz 2022.gada 1.jūnijam Sabiedrības norēķinu kontā:  

  • AS “SEB Banka” konta Nr. LV52UNLA0007000508105;
  • Citadele Banka AS konta Nr. LV54PARX0012492080001;
  • “Swedbank” AS konta Nr. LV51HABA0551004739392.

              Sabiedrība informē, ja parāda apmaksa netiks veikta augstākminētajā termiņā, tad Sabiedrība lietu nodos parāda summas piespiedu piedziņai vai tiesai.Minētajā gadījumā papildus parāda summai un nokavējuma procentiem Jums būs jāapmaksā parāda piespiedu piedziņas izdevumi.

              Ja nav iespējas visu parāda summu samaksāt uzreiz, Sabiedrība aicina iesniegt savu rakstisku iesniegumu parāda summas apmaksai.

Sabiedrības informē, ka klientu pieņemšana notiek tikai klientu pieņemšanas laikos:

Blaumaņa iela 56A, Gulbene

Pirmdiena 13:00 – 17:00

Otrdiena 8:00 – 12:15

Ozolu iela 2A, Gulbene

Ceturtdiena 11:00  – 12:00

Jautājumu gadījumos lūgums sazināties pa kontakttālruni 68627722 – izvēloties taustiņu “3”; sūtot īsziņu vai izmantojot lietotni “Whatsapp” uz mobilo tālruni 27333162.

SIA “Gulbenes nami” aicina klientus iesniegt iesniegumus:

  • Elektroniski pa e-pastu info@gulbenesnami.lv,
  • Zvanot pa kontakttālruni 68627722 izvēloties taustiņu “3”,
  • Iemetot tos pasta kastītē.

SIA “Gulbenes nami” administrācija

e-pasts: info@gulbenesnami.lv

Tālrunis: 68627722

Scroll to Top