2022. gada aprīlis

Paziņojumi

Lauku iela 2, Gulbene, Gulbenes novads izsole!

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam: Lauku ielu 2, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 004 0213, kas sastāv no zemes ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0213 – kopējo platību 4066 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0064 004 – kopējo platību 213,0 […]

Paziņojumi

Paziņojums!

SIA “Gulbenes nami” informē, ka 2022.gada 6.maijā tiks veikta dzeramā ūdens rezervuāru tīrīšana un dezinfekcija Gulbenes pilsētas, Šķieneru, Stāķu, Ceļmalu, Svelberģa ciemu lietotājiem. Dezinfekcijas veikšanas laikā ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdens lietojams uzturā un sadzīvē. SIA “Gulbenes nami” administrācijae-pasts: info@gulbenesnami.lvTālrunis: 68627722

Paziņojumi

Par siltumenerģijas parādiem!

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka, pamatojoties Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumu Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 36.punktu, pakalpojuma saņēmējam ir pienākums veikt ikmēneša maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem. Sabiedrība aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības ne vēlāk kā līdz 2022.gada 1.jūnijam Sabiedrības norēķinu kontā:   AS “SEB Banka” konta Nr. LV52UNLA0007000508105; Citadele

Paziņojumi

Paziņojums!

SIA \”Gulbenes nami\” informē, ka sakarā ar laikapstākļiem un biežajiem elektrības atslēgumiem var tikt traucēta ūdens padeve pagastos. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! SIA “Gulbenes nami” administrācija e-pasts: info@gulbenesnami.lv Tālrunis: 68627722

Scroll to Top