2022. gada marts

Paziņojumi

PĒDĒJAIS aicinājums legalizēt nelikumīgos ūdenssaimniecības pieslēgumus

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) pēdējo reizi aicina iedzīvotājus noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, ja tas vēl nav izdarīts. Pretējā gadījumā ūdensapgāde un/vai kanalizācijas pakalpojums nekavējoties tiks pārtraukts! Balstoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 8.panta pirmo daļu, pakalpojumu sniegšana un lietošana bez pakalpojuma līguma noslēgšanas ir aizliegta. Apsekojot ūdenssaimniecību teritorijas, nereti tiek atklāti

Scroll to Top