Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksu 2021./2022. gada apkures sezonai

Sabiedrība informē, ka ar Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija lēmumu Nr.GND/2021/804 “Par SIA ”Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos” (protokols Nr.7; 122.p) no 2021.gada 1.oktobra ir noteikta šādas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa 2021./2021. gada apkures sezonai:

Pakalpojuma lietotājs Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Fiziskās personas MWh 59,92 7,19* 67,11
Juridiskās personas MWh 59,92 12,58 72,50

Piezīmes: * Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu.

Scroll to Top