Par paziņojuma Par izmaiņām apsaimniekošanas izpildes maksas likmē atsaukšanu

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada 27.novembrī informēja dzīvokļu īpašniekus ar paziņojumu Nr.GN/2020/1.3/546 Par izmaiņām apsaimniekošanas izpildes maksas likmē: “.. kopējā ikmēneša apsaimniekošanas maka 0,12 EUR (iepriekš 0,10 EUR) par vienu dzīvokļa kvadrātmetru mēnesī tiek izmantoti apsaimniekotāja tiešo izdevumu segšanai, kas sevī ietver finanšu uzskaiti, juridiskos un lietvedības pakalpojumus. Avārijas dienesta uzturēšanas maksa netiek mainīta un ir 0,04 EUR par vienu dzīvokļa kvadrātmetru mēnesī.”

Pašlaik Sabiedrībai ir aktuāli noslēgt SIA “Gulbenes nami” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA” reorganizācijas procesu. Pēc reorganizācijas procesa pabeigšanas ir nepieciešams pārstrukturēt Sabiedrības pārvaldīšanas sistēmu kopumā un ieviest vienotu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas procesu visā Gulbenes novada teritorijā.

Ņemot vērā situāciju valstī saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un tās finansiālo ietekmi uz iedzīvotājiem, Sabiedrība informē, ka no 2021.gada 1.janvāra pārvaldīšanas izdevumu aprēķins netiks mainīts un minētais paziņojums tiek atsaukts uz nenoteiktu laiku.

Scroll to Top