Paziņojumi

Par paziņojuma Par izmaiņām apsaimniekošanas izpildes maksas likmē atsaukšanu

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada 27.novembrī informēja dzīvokļu īpašniekus ar paziņojumu Nr.GN/2020/1.3/546 Par izmaiņām apsaimniekošanas izpildes maksas likmē: “.. kopējā ikmēneša apsaimniekošanas maka 0,12 EUR (iepriekš 0,10 EUR) par vienu dzīvokļa kvadrātmetru mēnesī tiek izmantoti apsaimniekotāja tiešo izdevumu segšanai, kas sevī ietver finanšu uzskaiti, juridiskos un lietvedības pakalpojumus. Avārijas dienesta uzturēšanas maksa netiek […]