Uzmanību SIA “ALBA” klientiem!

Saskaņā ar SIA “Gulbenes nami” un SIA “ALBA” 2020.gada 7.septembra reorganizācijas līgumu ar 2020.gada 1.novembri visi SIA “ALBA” klienti  ir  SIA “Gulbenes nami” klienti.

            Atkārtoti vēršam uzmanību, ka SIA “ALBA” klientiem rēķini par oktobra mēnesī SIA “Alba” sniegtajiem pakalpojumiem jāapmaksā uz šādiem SIA “Gulbenes nami” kontiem:

AS “SEB banka”           LV52UNLA0007000508105

AS “Swedbank”           LV51HABA0551004739392

AS “Citadele banka”   LV54PARX0012492080001

Veicot apmaksu, lūgums precīzi norādīt personas rēķina numuru, par kuru tiek veikta samaksa.

Uz norādītajiem kontiem SIA “Alba” klientiem jāapmaksā arī iepriekšējie neapmaksātie rēķini.

Scroll to Top