2020. gada septembris

Paziņojumi

No 1.novembra visi SIA “ALBA” klienti ir SIA “Gulbenes nami” klienti!

Pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2020.gada 28.maija lēmumu Nr.GND/2020/264, 2020.gada 7.septembrī SIA “Gulbenes nami” un SIA “ALBA” dalībnieku sapulcēs ir pieņemti lēmumi par reorganizācijas līguma apstiprināšanu un šo kapitālsabiedrību reorganizāciju apvienošanās ceļā, SIA “ALBA” pievienojot SIA “Gulbenes nami”. Pievienošanas procesā SIA “ALBA” nodos visu savu mantu, kā arī pienākumus, tiesības un saistības SIA “Gulbenes nami” […]

Paziņojumi

Centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru un Stāķu ciemā

SIA “Gulbenes nami” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu īstenošanu – centralizētās siltumapgādes  ražošanas avota un siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošanu Šķieneru un Stāķu iedzīvotājiem. Projekts ir sadalīts vairākos posmos, nomainot veco siltumtrašu sistēmas pret rūpnieciski izolētām IZOTERM caurulēm ar zemē ieguldīšanas metodi, tādā veidā padarot siltumapgādes

Paziņojumi

Ūdens zudumus rada nelikumīgi pieslēgumi un neatļauta iedarbība uz skaitītāju

Lai Gulbenes novada pagastu teritorijās samazinātu ūdens zudumus, SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada martā un aprīlī aicināja Gulbenes novada pagastu iedzīvotājus legalizēt nelikumīgās ūdens un kanalizācijas pieslēguma vietas. Informācija tika publicēta Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv, kā arī informatīvās vēstules tika ievietotas iedzīvotāju pasta kastītēs. Daži iedzīvotāji izrādīja interesi un ieradās Sabiedrībā, lai informētu par

Paziņojumi

Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksu 2020./2021. gada apkures sezonai

Sabiedrība informē, ka ar Gulbenes novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumu Nr.GND/2020/695 “Par SIA ”Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos” (protokols Nr.15; 107.p) no 2020.gada 1.oktobra ir noteikta šādas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa 2020./2021. gada apkures sezonai: Pakalpojuma lietotājs Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN (EUR) Cena

Scroll to Top