2020. gada janvāris

Paziņojumi

\"\"

SIA „Gulbenes nami” informē, ka saskaņā ar 2008.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 32.punktu, kur noteikts, ka izmaksas par siltumnesēja daudzumu, ko no piegādātāja siltumapgādes sistēmas izlieto lietotāja siltumapgādes sistēmu piepildīšanai vai jaunu siltumapgādes sistēmu pieslēgšanai, vai citiem nolūkiem, lietotājs sedz papildus. Maksa par siltumnesēja piebarošanu un uzpildīšanu sedz visas […]

Paziņojumi

\"\"

SIA „Gulbenes nami” informē, ka saskaņā ar 2008.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 32.punktu, kur noteikts, ka izmaksas par siltumnesēja daudzumu, ko no piegādātāja siltumapgādes sistēmas izlieto lietotāja siltumapgādes sistēmu piepildīšanai vai jaunu siltumapgādes sistēmu pieslēgšanai, vai citiem nolūkiem, lietotājs sedz papildus. Maksa par siltumnesēja piebarošanu un uzpildīšanu sedz visas

Paziņojumi

\"\"

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 6.decembris – 2020. gada 12.marts Projekta mērķis:  Energoefektivitātes pasākumu īstenošana dzīvojamā mājā saskaņā ar projektu. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami” Projekta sadarbības iestāde: “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS Projekta kopējās izmaksas: 153 197,44 euro bez PVNun ES atbalsta/granta apmērs76 598,72 euro bez PVN Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek

Paziņojumi

\"\"

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 6.decembris – 2020. gada 12.marts Projekta mērķis:  Energoefektivitātes pasākumu īstenošana dzīvojamā mājā saskaņā ar projektu. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami” Projekta sadarbības iestāde: “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS Projekta kopējās izmaksas: 153 197,44 euro bez PVNun ES atbalsta/granta apmērs76 598,72 euro bez PVN Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek

Scroll to Top