Dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas 2020.gadam.

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka sakarā ar 2017.gada 21.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, dzīvojamajām mājām ir izstrādātas pārvaldīšanas maksas aprēķins 2020.gadam ar kuru var iepazīties Sabiedrības birojā Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē.

Šis aprēķins attiecas tikai uz dzīvojamajām mājām, kuras minētas zemāk esošajā tabulā, jo šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav dzīvojamo māju pārņēmuši savā pārvaldībā un dzīvojamās mājas atrodas Gulbenes novada pašvaldības uzskaitē.

Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties Sabiedrības birojā Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē, klientu pieņemšanas laikos pirmdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00 un otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 11:00 pie Sabiedrības Nekustamo īpašumu speciālistes Jolanta Pabērzes vai iepriekš piesakoties par tālruni 64473457.

Ābeļu iela 5Dzelzceļa iela 21O.Kalpaka iela 64Robežu iela 12
Ābeļu iela 13Emzes iela 2O.Kalpaka iela 88Robežu iela 14
Ābeļu iela 14Litenes iela 13Pamatu iela 11Upes iela 3
Blaumaņa iela 29Litenes iela 19Pamatu iela 11AUpes iela 5
Brīvības iela 5Litenes iela 29Parka iela 31Viestura iela 9A
Brīvības iela 14Līkā iela 22Pils iela 6Viestura iela 20
Brīvības iela 16Līkā iela 52Rīgas iela 48Viestura iela 21
Brīvības iela 27Miera iela 1BRīgas iela 50Viestura iela 29
Dzelzceļa iela 3AMiera iela 10Rīgas iela 59Viestura iela 35
Dzelzceļa iela 5AMiera iela 15Rīgas iela 68AViestura iela 39
Dzelzceļa iela 13  Dzelzceļa iela 17 Rīgas iela 70Viestura iela 43
Scroll to Top