Aicinām iepazīties ar dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2018.gadu

SIA “Gulbenes nami” informē, ka pamatojoties uz 2017.gada 21.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, sākot no 2019.gada 1.aprīļa uzņēmums aicina iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2018.gadu zemāk esošajā tabulā norādīto dzīvojamo māju īpašniekiem, jo šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši savā pārvaldībā un mājas atrodas Gulbenes novada pašvaldības bilancē.

Jautājumu gadījumā lūdzam griezties uzņēmuma birojā Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē, klientu pieņemšanas laikos pirmdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00 un otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 11:00 pie Sabiedrības Nekustamo īpašumu speciālistes Sintijas Kļavas vai iepriekš piesakoties par tālruni 64473457.

Ābeļu iela 5 Dzelzceļa iela 13 O.Kalpaka iela 64 Robežu iela 12
Ābeļu iela 13 Dzelzceļa iela 17 O.Kalpaka iela 88 Robežu iela 14
Ābeļu iela 14 Dzelzceļa iela 21 Pamatu iela 11 Upes iela 3
Blaumaņa iela 29 Emzes iela 2 Pamatu iela 11A Upes iela 5
Brīvības iela 5 Litenes iela 13 Parka iela 31 Viestura iela 9A
Brīvības iela 14 Litenes iela 19 Pils iela 6 Viestura iela 20
Brīvības iela 16 Litenes iela 29 Rīgas iela 35 Viestura iela 21
Brīvības iela 27 Līkā iela 22 Rīgas iela 48 Viestura iela 29
Brīvības iela 34 Līkā iela 52 Rīgas iela 50 Viestura iela 35
Dzelzceļa iela 3A Miera iela 1B Rīgas iela 59 Viestura iela 39
Dzelzceļa iela 5A Miera iela 10 Rīgas iela 68A Viestura iela 43
Dzelzceļa iela 7 Miera iela 15 Rīgas iela 70
Scroll to Top