2018. gada oktobris

Paziņojumi

Deleģēšanas līguma dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas 2019.gadam

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka sakarā ar 2017.gada 21.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, Sabiedrība ir izstrādājusi pārvaldīšanas maksas aprēķinu 2019.gadam. Šis aprēķins attiecas tikai uz dzīvojamajām mājām, kuras minētas zemāk esošajā tabulā, jo šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši savā pārvaldībā un […]

Jaunumi

Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema un Šķieneru ciema iedzīvotājiem par apkures pieslēgšanu

SIA “Gulbenes nami” informē, ka uz 2018.gada 4.oktobri nav noslēgts neviens līgums par siltumenerģijas piegādi dzīvojamām mājām Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciemā un Šķieneru ciemā. Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 46.¹ panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2008.gada 21.okotbra noteikumu Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 3.punktu siltumenerģiju lietotājam piegādā saskaņā ar energoapgādes komersanta

Scroll to Top