SIA “Gulbenes nami” paziņojums Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemu iedzīvotājiem

SIA \”Gulbenes nami\” ir noslēgusi apkures pakalpojuma sniegšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos 2017./2018.gada sezonā, pēc kuras ir palikuši nesegti maksājumi par saņemto pakalpojumu.

SIA \”Gulbenes nami\” pirms jaunās apkures sezonas uzsākšanas izvērtēs katras konkrētās dzīvojamās mājas saistību atlikumu, pirms pieņemt lēmumu par apkures pieslēgšanu. Dzīvojamajām mājām, kurās nebūs veikta samaksa par iepriekšējo sezonu un noslēgti apkures pakalpojumu sniegšanas līgumi, apkure netiks pieslēgta.

Līdz ar to SIA \”Gulbenes nami\” piedāvā dzīvojamo māju Šķieneru un Stāķu ciemā dzīvokļu īpašniekiem līdz 2018.gada 25.jūnijam ierasties SIA \”Gulbenes nami\” birojā un noslēgt vienošanos par parāda saistību pakāpenisku dzēšanu līdz 2018.gada 1.septembrim. SIA \”Gulbenes nami\” apņemas esošajām pamatparāda summām līdz norādītajam termiņam nepiemērot nokavējuma procentus un nepieprasīs papildus segt izdevumus par parāda summu piedziņu.

Scroll to Top