2018. gada aprīlis

Jaunumi

SIA \”Gulbenes nami\” informē par rēķinu saņemšanu

SIA “Gulbenes nami” informē, ka sākot no 2018.gada 25.maija, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un līdz ar to tiek atcelta Direktīva 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Ievērojot iepriekš minēto, SIA “Gulbenes nami” ir jānodrošina […]

Jaunumi

SIA \”Gulbenes nami\” informē par rēķinu saņemšanu

SIA “Gulbenes nami” informē, ka sākot no 2018.gada 25.maija, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un līdz ar to tiek atcelta Direktīva 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Ievērojot iepriekš minēto, SIA “Gulbenes nami” ir jānodrošina

Scroll to Top