Reģistrēšanās WEB NAMS sistēmā

SIA “Gulbenes nami” informē, ka no 2018.gada februāra mēneša darbojas uzņēmuma mājaslapa, kurā ir atsevišķā sadaļa WEB NAMS, kurā katram klientam būs savs konts un klients varēs redzēt savus rēķinus, nodod ūdensskaitītāju rādījumus utt. Lai SIA “Gulbenes nami” varētu Jums nosūtīt autorizēšanai nepieciešamo linku, lūdzam, Jums uzrakstīt iesniegumu, kurā ir jānorāda:
1.Vārds, uzvārds;
2.Nekustamā īpašuma adrese;
3.E-pasta adrese;
4.Personīgais rēķina Nr.XXXX, kurš atrodas Jūsu rēķinā (četri cipari).

Iesniegumu var iesūtīt uz info@gulbenesnami.lv vai iesniegt klātienē SIA “Gulbenes nami” birojā Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē. Reģistrācijas links tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pasta adresi trīs līdz piecu darba dienu laikā. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt uz uzņēmuma informācijas tālruni 64473457.

Scroll to Top