Jaunumi

Reģistrēšanās WEB NAMS sistēmā

SIA “Gulbenes nami” informē, ka no 2018.gada februāra mēneša darbojas uzņēmuma mājaslapa, kurā ir atsevišķā sadaļa WEB NAMS, kurā katram klientam būs savs konts un klients varēs redzēt savus rēķinus, nodod ūdensskaitītāju rādījumus utt. Lai SIA “Gulbenes nami” varētu Jums nosūtīt autorizēšanai nepieciešamo linku, lūdzam, Jums uzrakstīt iesniegumu, kurā ir jānorāda: 1.Vārds, uzvārds; 2.Nekustamā īpašuma […]