Uzaicinājums uz kopsapulci Stāķu un Šķieneru ciemu iedzīvotājiem

Uzaicinām visus Gulbenes novada Stradu pagasta, Stāķu un Šķieneru iedzīvotājus ierasties uz kopsapulci, kura notiks 2019.gada 10.jūnijā plkst. 18:30, Stāķu pamatskolā.

 Kopsapulces mērķis: informēt par ES Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” Nr. 4.3.1.0/17/A/080 un projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” Nr.4.3.1.0/17/A/081, īstenošanu. 

 

Cerot uz sadarbību

SIA “Gulbenes nami”

Scroll to Top